Acerca de la categoría AnartistEO (Esperanto)

“AnartistEO” es una subcategoría para:

  • promocionar el esperanto entre les anartistes
  • promocionar las herramientas libres entre les esperantistes
  • crear puentes para acercar anartistes y esperantistes

“AnartistEO” estas subkategorio por:

  • promociu la internacian lingvon inter la anartistoj
  • promociu la liberajn ilojn inter la esperantistoj
  • kreu pontojn por alproksimigi anartistoj kaj esperantistoj
1 me gusta