Cultural of Solidarity Grants

Oh, Europa! :wink:

He trobat la European Cultural Foundation i sembla que va repartint calerons per cosetes culturals…